Stworzenie strategii wizerunku marki Beyond.pl na rynku międzynarodowym – unieważnione

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Beyond.pl na wybranych rynkach europejskich”
nr projektu RPWP.01.4.01-30-0032/15, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi
– stworzenie wizerunku marki Beyond.pl na rynku międzynarodowym.

Szczegóły w załącznikach poniżej: