Jaką chmurę obliczeniową wybrać? Typy i rodzaje chmur obliczeniowych

 1. Jakie są rodzaje chmur obliczeniowych?
  1. Chmura publiczna
  2. Chmura prywatna
  3. Chmura hybrydowa
  4. Multicloud
 2. Jakie są różnice między chmurą prywatną, publiczną, hybrydową?
 3. Jak różnice między chmurami obliczeniowymi wpływają na koszty i dopasowanie do biznesu?
 4. Jakie są typy i modele chmur obliczeniowych?
 5. Iaas (Infrastructure as a service) – infrastruktura jako usługa
 6. Paas (Platform as a service) – platforma jako usługa
 7. Saas (Software as a service) – program jako usługa

Chmura obliczeniowa jest narzędziem, bez którego trudno o sprawne, szybkie dostarczanie usług obliczeniowych. Jaki rodzaj wybrać w sytuacji, gdy ma ona obsługiwać zróżnicowane potrzeby? Bezpieczna chmura musi łączyć kilka sfer – od serwerów przez bazy danych, sieć i oprogramowanie po analitykę oraz coraz ważniejsze mechanizmy sztucznej inteligencji.

Prawidłowy wybór chmury obliczeniowej – z ang. cloud computing – przekłada się nie tylko na sprawność procesów technologicznych, ale i realne oszczędności. Dotyczy to wydajności wykorzystania czy ograniczeniu kosztów operacyjnych. Stąd tak ważna jest analiza i porównanie wszystkich czynników decydujących o specyfice każdego z rozwiązań chmurowych.

Warto pamiętać, że chmura dla firmy – małych, średniej wielkości czy dużych podmiotów – musi być przede wszystkim bezpieczna. Stąd tak istotny jest prawidłowy wybór dostawcy oprogramowania i zasobów. Wybierając marki sprawdzone na rynku można być pewnym jakości; eksperymenty z podmiotami bez historii mogą być obarczone ryzykiem.

Jakie są rodzaje chmur obliczeniowych?

Należy pamiętać, że chmura chmurze nierówna: ujednolicanie tej technologii i swoiste sprowadzanie do tych samych mechanizmów to błąd. Typy chmur obliczeniowych doskonale odpowiadają konkretnym potrzebom, typom wdrożenia czy elementom szerszej architektury sieciowej. Niemniej, chmury obliczeniowe można sprowadzić do trzech wariantów. Z zastrzeżeniem, że choć wszystkie sprowadzają usługę do podobnego mianownika, znacząco różnią się między sobą kwestiami technicznymi. Jaka jest specyfikacja poszczególnych technologii chmury obliczeniowej? Na co zwrócić uwagę, gdy oprogramowanie jako usługa zapewniane ma być dla małej firmy, a co staje się kluczowe gdy to duże przedsiębiorstwo?

Chmura publiczna

Chmury publiczne to jedna ze szczególnie popularnych opcji. Dostawcy usług zapewniają zewnętrzne magazynowanie i udostępnianie zasobów obliczeniowych przez internet. Zastosowanie chmury publicznej do procesów obliczeniowych to spore zestawienie korzyści, ale i wady. To operator zamówienia bierze na siebie ogólną obsługę działania – od kwestii konserwacji przez oprogramowanie czy rozbudowę infrastruktury. Z biznesowego punktu widzenia na drugi plan schodzi więc kwestia odpowiedzialności za wszystkie procesy należące formalnie do dostawcy chmury. Wdrożenie chmury obliczeniowej w oparciu o platformę publiczną niesie za sobą jednak określone ryzyko. Współdzielenie zasobów pomiędzy wszystkich klientów w chmurze publicznej to np. możliwość spadku wydajności działania. Trudno również liczyć na jakąkolwiek indywidualizację pod względem cen czy oczekiwań.

Chmura prywatna

Opcja, w której chmura obliczeniowa używana jest wyłącznie przez jeden podmiot pozwala zdecydowanie ograniczyć główny mankament technologii publicznej. To ryzyko dostępowe. Prywatna platforma wykorzystywana tylko przez jedno przedsiębiorstwo, patrząc na to w kategoriach biznesowych, zachowuje pełną prywatność. Może być zlokalizowana fizycznie np. w samej firmie. To przekłada się na pewność kontroli danych. Inne korzyści to m.in. pełna kontrola nad budową środowiska czy dostosowanie chmury prywatnej do określonych – często specyficznych – potrzeb odbiorcy. Ograniczeniem może tu być limit zasobów oraz fakt, że chmura prywatna wymaga czasochłonnej rozbudowy. Chmurę prywatną często wybiera się chociażby ze względy prawne dla danej dziedziny i obostrzenia.

Chmura hybrydowa

Ciekawe połączenie możliwości, jakie daje chmura publiczna oraz jej prywatna mutacja. Działanie hybrydy sprawia, że możliwe jest migracja danych i zasobów pomiędzy oboma typami zasobów. Efekt to przede wszystkim uniwersalność i większe możliwości wdrożeń – elastyczna technologia daje szerokie możliwości dostosowania chmury do bieżących potrzeb czy formatów zabezpieczeń. Zasoby o przewidywanym zużyciu generowane są z chmury prywatnej; w przypadku braku dochodzi do przeniesienia na chmurę o charakterze publicznym.

Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację kosztów i dostosowanie procedur – np. szybkie przekazanie zadań i obliczeń do chmury publicznej w sytuacji, gdy potencjał prywatnej okazuje się niewystarczający. Trzeba jednak kontrolować ten proces z wyprzedzeniem – niezbędne jest wcześniejsze zaplanowanie zadań pod kątem mocy obliczeniowej chmury hybrydowej.

Multicloud

W przeciwieństwie do typowej chmury obliczeniowej, multicloud to środowisko obliczeniowe, które nie jest oparte na pojedynczym źródle, ale wielu chmurach. Korzystanie z zasobów w chmurze od kilku dostawców pozwala np. na stworzenie specjalizacji. To np. rozdział odrębnych chmur pod kątem analizy i przetwarzania danych, ich archiwizacji czy innych typach działań. To stosunkowo nowe rozwiązanie, którego charakterystyka działanie nie jest jeszcze precyzyjnie określona. Multicloud można więc traktować jako swoisty eksperyment chmurowy.

Jakie są różnice między chmurą prywatną, publiczną, hybrydową?

Zróżnicowanie chmur obliczeniowych opiera się przede wszystkim na indywidualizacji zasobów, a co za tym idzie – skuteczności obsługi zadań. Funkcjonowanie w ramach publicznych wiąże się z ograniczeniami; opcja chmury hybrydowej – z niełatwą kwestią migrowania danych w zależności od bieżących potrzeb. W tym kontekście prywatna chmura obliczeniowa, przygotowana do obsługi jednego podmiotu, nawet mimo limitów zasobów daje szersze możliwości.

Jak różnice między chmurami obliczeniowymi wpływają na koszty i dopasowanie do biznesu?

Ceny chmur obliczeniowych, w zależności od ich specyfiki to diametralnie inne koszty dla firm. Warto postrzegać je nie tylko przez pryzmat budżetów, ale przede wszystkim – dopasowania do określonego profilu biznesowego. I tak np. IaaS, praktycznie wirtualny serwer o określonych parametrach to opcja bardzo podstawowa. SaaS, udostępnienie funkcjonalności i oprogramowania, daje zdecydowanie szersze możliwości. PaaS, chmura obliczeniowa pozbawiona jakichkolwiek zawiłości związanych z infrastrukturą sieciową, pozwala uruchomić i zarządzać aplikacjami bez jakichkolwiek ograniczeń. W efekcie – przy wdrożeniu chmury dla szerokiego grona odbiorców – to relatywnie najlepsza opcja.

Jakie są typy i modele chmur obliczeniowych?

Kategorie usług realizowanych przez centrum danych w ramach chmury obliczeniowej to cztery rozwiązania określane jako stos chmury obliczeniowej. Choć postrzegane są jako odrębne typy, postrzeganie ich całościowo (i takie używanie w kontekście wykorzystania zasobów) daje szczególne możliwości biznesowe.

Iaas (Infrastructure as a service) – infrastruktura jako usługa

Fundament usług realizowanych w ramach chmury obliczeniowej, w którym szczególnie doceniana jest prostota proceduralna. Użytkownik chmury obliczeniowej, decydując się na Iaas wynajmuje sieć i stworzoną zewnętrznie infrastrukturę. Dostawca chmury zapewnia więc sieci, serwery oraz system operacyjny do obsługi. Oferta obejmuje również inne elementy niezbędne do funkcjonowania chmury. Wszystko w ramach ustalonego systemu płatności wynikającego z bieżącego zużycia.

Paas (Platform as a service) – platforma jako usługa

W ramach Paas usługi chmurowe polegają na zapewnieniu pełnego środowiska niezbędnego do stworzenia oraz obsługi aplikacji wraz z późniejszym zarządzaniem. Przekłada się to na proces produkcyjny zadań. Aplikacje i usługi realizowane są bez formalności, jakie wiążą się z przygotowaniem infrastruktury czy zasobów baz danych do pracy.

Saas (Software as a service) – program jako usługa

Rozbudowane zestawienie usług, w której dostawca infrastruktury chmurowej zapewnia dostęp do aplikacji oraz jej infrastruktury. Dodatkowo bierze na siebie pełną obsługę: od bieżących prac konserwacyjnych po ochronę danych czy aktualizacje. Klient korzystający z modelu Saas ma dostęp do zasobów ograniczając cały proces zaledwie do internetu.

Wybierając chmurę obliczeniową należy kierować się przede wszystkim określeniem tego, jak ma być wykorzystywany cloud computing. Innych założeń wymaga wygenerowanie dużej przestrzeni na ilość danych, a innych – tworzenie samych instancji obliczeniowych. Kluczowe dla prawidłowego wyboru będzie więc określenie docelowego użycia chmury obliczeniowej. W tym kontekście ważna jest jednak również geolokalizacja. Względy prawne – lub po prostu specyfika biznesowa – wymaga np. fizycznego ulokowania chmury w danym kraju. Tak więc, choć cloud computing wyobraźnia kreuje jako projekt wirtualny gdzieś ponad głowami – dosłownie – użytkowników, to technologia namacalna i o dużym znaczeniu w kontekście geograficznym.