Grupa NEVEON (dawniej Grupa Eurofoam): europejska infrastruktura IT w Data Center 2 Beyond.pl w Poznaniu

„Współpraca z Beyond.pl trwa już ponad 6 lat. Nasz partner w pełni realizuje obietnice zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych systemów. Na uznanie zasługuje również pro-aktywność zespołu i wyśrubowany poziom SLA, którego nie potrafił dostarczyć dotychczasowy zachodni operator. Beyond.pl to przede wszystkim nasz partner, a nie dostawca. Cieszę się, że polskie data center potrafi spełnić oczekiwania międzynarodowej organizacji w zakresie utrzymania krytycznej infrastruktury”.

Kamil Lewandowski
Head of IT Business Applications, NEVEON Group 

Neveon klient Beyond.pl

Grupa NEVEON (dawniej Grupa Eurofoam) jest wiodącą i globalną firmą oferującą pianki poliuretanowe do szerokiego zakresu zastosowań, od segmentu komfortu, przez sektor transportu, po nieograniczoną różnorodność zastosowań specjalistycznych. NEVEON jest częścią firmy Greiner i dzięki swoim produktom dąży do przyczynienia się do poprawy jakości życia na całym świecie. Dzięki 57 lokalizacjom w 17 krajach gwarantuje bliskość klienta, najkrótsze terminy dostaw i najwyższą jakość. W roku obrotowym 2022 NEVEON wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 732 mln EUR i zatrudniał ponad 3600 osób.

Spółka od wielu lat korzysta z utrzymania infrastruktury IT w modelu outsourcingu. Głównym powodem przyjęcia takiego rodzaju zarządzania jest większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty w porównaniu do samodzielnego utrzymywania infrastruktury IT. Przełomowy był rok 2012. Firma podjęła decyzję o wdrożeniu systemu wspierającego zarządzanie SAP i centralizacji swojej infrastruktury. Wówczas zaczęła korzystać z usług zewnętrznego data center. Do 2018 r., przez 6 lat, utrzymywała infrastrukturę SAP oraz rozwiązania wspierające np. BI, Data Warehouse, Business Process Management System. w centrum danych zlokalizowanym we Wiedniu. Jednak z uwagi na niesatysfakcjonujące warunki SLA oraz problemy z zapewnieniem ciągłości działania na wymaganym przez NEVEON poziomie, firma podjęła decyzję o zmianie dostawcy usług data center.

Rozpoczęto poszukiwania nowego partnera. Z uwagi na rodzaj prowadzonego biznesu i wymagania produkcyjne w sektorze automotive kluczowe było zapewnienie wysokiego poziomu SLA dla utrzymania ciągłości działania przy zakładanej stałej wydajności systemów. Drugim ważnym kryterium było bezpieczeństwo fizyczne obiektu, TCO projektu (pełna wartość usługi w zakontraktowanym okresie) oraz pro-aktywność partnera w zakresie rozwijaniu zakresu usług i jakości obsługi posprzedażowej.

– Dla firmy produkcyjnej będącej poddostawcą dla takich marek jak np. BMW czy Mercedes, każdy, nawet krótki przestój generuje duże koszty. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć produktu na czas, jesteśmy zobligowani zapłacić kary umowne. Dlatego musieliśmy być pewni, że świadczone przez nowego partnera usługi infrastrukturalne zapewnią stabilne działanie systemów zintegrowanych SAP wspierających produkcję i logistykę – Kamil Lewandowski, Head of IT Business Applications, NEVEON Group.

Głównym celem projektu było zapewnienie stabilnego działania zintegrowanego systemu SAP ERP ECC 6.0, który z punktu widzenia firmy produkcyjnej ma krytyczne znaczenie. Nawet krótkotrwała przerwa w dostępie do systemu oznacza wstrzymanie produkcji oraz logistyki. Dla firmy działającej w sektorze motoryzacyjnym, takiej jak NEVEON, godzinna niedostępność systemu klasy ERP to milionowe straty a także kary wynikające z opóźnień w zakontraktowanych dostawach. Poszukiwany przez firmę dostawca infrastruktury musiał spełniać najwyższe gwarancje SLA dla dostępności usług, natomiast jej ewentualna niedostępność musiała być ograniczona do minimum.

Ze względu na położenie centrum kompetencyjnego IT w Polsce spółka ograniczyła wybór partnera do operatorów działających na rynku lokalnym. Podczas procesu wyboru dostawcy analizowano około 40 kryteriów dotyczących jakości oferowanych przez operatora usług infrastrukturalnych, bezpieczeństwa data center oraz gwarancji. 

– Przekonaliśmy Zarząd do migracji środowiska SAP z Wiednia do Polski. Musieliśmy jednak wykazać, że jest to przemyślany wybór i zagwarantować, że operator data center zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania. Z tego powodu cały proces wyboru partnera był przeprowadzony bardzo skrupulatnie – Kamil Lewandowski, Head of IT Business Applications, NEVEON Group. 

Usługa hybrydowa od jednego Partnera: IaaS, chmura prywatna, Disaster Recovery Center, projekt migracyjny.

Ocena dostawców była wielowymiarowa i wymagająca. W trakcie procesu wyboru okazało się, że jedynym dostawcą spełniającym międzynarodowe wymogi korporacyjne był Beyond.pl i obiekt Data Center 2 w Poznaniu.

Data Center 2 jest obiektem spełniającym najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, gwarantowanej wydajności oraz obsługi. To jedyny obiekt w Unii Europejskiej posiadający certyfikat Rated 4 wg ANSI/TIA-942. Standardy ustalone przez ANSI dla obiektów typu data centers są najbardziej kompleksowe na świecie i wymagają przejścia niezależnego audytu dla uzyskania formalnej certyfikacji. Jest to najbardziej wielostronna i całościowa certyfikacja z punktu widzenia obiektów data center. Obejmuje elementy zasilania i chłodzenia, ale i wszelkie aspekty związane z lokalizacją obiektu, bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem fizycznym oraz obszarami komunikacji. Poziom Rated 4 jest najwyższym możliwym do zdobycia i wymaga cyklicznego audytu recertyfikacyjnego, który Beyond.pl pozytywnie przeszedł w lutym 2020 roku. Obiekt certyfikowany poziomem Rated 4 pozwala zapewnić klientom dostępność usług na poziomie 99, 995%, co oznacza że ewentualny downtime jest zminimalizowany do zaledwie 26 minut w ciągu roku. Dla porównania poziom Tier III akceptuje aż 1 godzinę i 34 minuty niedostępności usługi w ciągu roku. To było dla NEVEON dodatkowe potwierdzenie bezpieczeństwa obiektu Beyond.pl.

Jednym z kluczowych czynników współpracy był natomiast fakt, iż Beyond.pl był jedynym operatorem formalnie zapewniającym uptime na wymaganym przez klienta poziomie. W ramach umowy NEVEON uzyskał gwarancję określonych czasów reakcji na zgłoszenie i rozwiązanie problemów.

Dodatkowym atutem obiektu okazała się również lokalizacja przy zachodniej granicy Polski. Dla utrzymania infrastruktury IT klienta z 6 krajów: Austrii, Niemiec, Czech, Polski, Rumunii, Węgier Data Center 2 Beyond.pl był optymalnie skomunikowany, co gwarantowało niskie latency z punktu widzenia każdego z tych krajów.

– Przed podjęciem ostatecznej decyzji odwiedziliśmy Data Center 2 w Poznaniu. Byliśmy pod wielkim wrażeniem wdrożonych standardów. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w Polsce działa obiekt światowej klasy. Okazuje się, że Data Center w Poznaniu oferuje nam wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z serwerowniami wybranymi przez pozostałe europejskie spółki grupy. Po migracji infrastruktury do Beyond.pl zauważyliśmy także wyższą jakość obsługi w porównaniu do poprzedniego dostawcy. Dzięki współpracy z Beyond.pl nasze zaangażowanie w utrzymanie hardware`u jest ograniczone do minimum. Wszystko działa tak, jak należy – Kamil Lewandowski, Head of IT Business Applications, NEVEON Group.

Bardzo duże znaczenie przemawiające na korzyść Beyond.pl miała także jej kompleksowa oferta usług, która obejmuje IaaS oraz pełen pakiet chmury we wszystkich dostępnych modelach, a także wsparcie w obszarze migracji środowiska aplikacyjnego SAP.

 

Krok pierwszy: migracja SAP

Ze względu na standardy korporacyjne, klient miał jasno wypracowany model utrzymania architektury systemów SAP, które miały zostać wdrożone u nowego operatora. Do obsługi systemów testowych i produkcyjnych wykorzystano infrastrukturę dedykowaną w modelu IaaS (Infrastructure as a Service), a centrum zapasowe (Disaster Recovery Center) dla środowisk SAP oparto o chmurę prywatną bazującą na technologii VMware.

– Wdrożone przez nas rozwiązania były kompleksowe i nie ograniczały się tylko do jak najszybszej migracji dużej ilości danych w ramach środowiska SAP. Przeprowadziliśmy analizę przyczyn niskiej wydajności systemów a także dostosowaliśmy nasze działania do równolegle zmieniającego się zewnętrznego partnera, wspierającego systemy NEVEON – Ryszard Bobrowski, Delivery Process and Project Manager w Beyond.pl.

Projekt migracji z Data Center we Wiedniu do Data Center w Poznaniu trwał 4 miesiące, od 1 lipca do 31 października 2018 r. Zrealizowano go we współpracy z firmą trzecią – lokalnym partnerem wspierającym utrzymanie i administrację systemów SAP.

Beyond.pl był odpowiedzialny za przygotowanie, konfigurację oraz instalację dedykowanej infrastruktury sprzętowej (dedykowane serwery i macierze) pod potrzeby środowisk SAP Eurofoam (ERP, BI), stworzenie i przygotowanie maszyn wirtualnych, infrastruktury sieciowej, migrację, testy akceptacyjne i wydajnościowe środowiska SAP, migrację systemów pobocznych, a także uruchomienie środowiska produkcyjnego SAP.

 

Disaster Recovery Center w chmurze prywatnej VMware

Klient wymagał kompleksowego zabezpieczenia swojej infrastruktury. Spółka chciała mieć zagwarantowane rozwiązania również na wypadek awarii z opcją szybkiego odzyskania dostępów do systemów produkcyjnych. Beyond.pl miał za zadanie przygotować plan Business Continuity w postaci usługi DRC (Disaster Recovery Center).

W tym celu uruchomiono dedykowaną chmurę prywatną opartą o technologię VMware w Data Center 1 Beyond.pl, które jest połączone prywatnym ringiem światłowodowym z obiektem Data Center 2 Beyond.pl. Obiekty te są oddalone od siebie tylko około 5km, co powoduje że czas transmisji danych jest mierzony w nanosekundach. Beyond.pl zaprojektował środowisko DRC dla systemu SAP z replikacją i krótkim czasem przełączenia. W ramach usługi opracowano procedury planu awaryjnego oraz testy pozwalające zminimalizować ryzyko utraty danych i zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami wystąpienia ewentualnej awarii infrastruktury podstawowej. Disaster Recovery Center umożliwia zachowanie ciągłości działania w wypadku awarii, dzięki utrzymaniu stałej puli zasobów IT w chmurze prywatnej i synchronizacji firmowych danych. W przypadku sytuacji krytycznej, systemy informatyczne NEVEON zostaną błyskawicznie przełączone między obiektami data center, aby klient mógł swobodnie działać z zapasowej lokalizacji tak długo, jak będzie to konieczne.

 

Wiele lat udanej współpracy

Klient docenił jakość i stabilność usług dostarczanych przez Beyond.pl, co zaowocowało poszerzeniem zakresu współpracy. W lutym 2020 r., po 2 latach od podpisania pierwszego kontraktu, Beyond.pl rozbudował storage współdzielony dla chmury dedykowanej Vmware. Wiązało się to z zwiększonym zapotrzebowaniem na przestrzeń dyskową dla systemu backupowego w grupie NEVEON oraz z nowymi wymaganiami związanymi z migracją systemu pocztowego.

Obecnie spółka utrzymuje w Beyond.pl rozwiązania SAP ERP, SAP BI, SAP BPM, serwery pocztowe, kontrolery domeny, bazy danych MSSQL, SharePoint oraz systemy wspomagające IT. Rozpoczęto także proces przenoszenia środowisk testowych do chmury współdzielonej.

Wysoka jakość usług kolokacji

 • usługi dostosowane do potrzeb i standardów międzynarodowej korporacji produkcyjnej z sektora automotive
 • oferta dostosowana do oczekiwań biznesowych klienta – model hybrydowy obejmujący połączenie IaaS z chmurą prywatną
 • kompetentne i proaktywne zespoły techniczne Smart Hands
 • bezpieczna realizacja projektu migracji systemów do nowego data center, w krótkim czasie
 • infrastruktura spełniająca standardy rozwiązań klasy enterprise, np. SAP ERP
 • gotowość do zwiększenia zakresu świadczonych usług w krótkim czasie
 • PUE do 1.2 oraz niższa cena energii w Polsce

 

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

 • najwyższy standard bezpieczeństwa jedynego w Unii Europejskiej obiektu data center gwarantowanego przez certyfikację Rated 4 ANSI 4/TIA 942
 • formalnie wiążąca gwarancja czasu reakcji na zgłoszenie i rozwiązanie problemów
 • neutralność komunikacyjna – możliwość podłączenia dowolnego łącza operatora zgodnie z preferencjami klienta

 

Lokalizacja

 • low latency do wszystkich kluczowych rynków regionu Europy Zachodniej – m.in. 4ms do Warszawy i Berlina, 10ms do Frankfurtu, 16ms do Amsterdamu,
 • Data Center położone w strategicznym punkcie Europy – szlak Wschód – Zachód, Północ – Południe, dokładnie 300 km od Warszawy i Berlina

 

Kompleksowa oferta od jednego partnera

 • infrastruktura dedykowana jako usługa (IaaS)
 • chmura prywatna VMware
 • zapasowe Centrum Danych (DRC)
 • projekt migracji

Pobierz Case Study

Wykorzystane usługi i rozwiązania

Chmura VMware

Bezpieczeństwo i skalowalność dla Twojego biznesu. Skorzystaj z dostępu do kompletnych i najbardziej zaawansowanych technologii VMware Cloud.

Poznaj usługę

Disaster Recovery Center

Najwyższy standard bezpieczeństwa dla Twojej zapasowej infrastruktury. Zapewnij swojej firmie ciągłość biznesową.

Poznaj usługę