Beyond.pl w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

Zaangażowanie społeczne, działania edukacyjne, dbałość o rozwiązania przyjazne środowisku i troska o pracowników to wartości, które powinny przyświecać przedsiębiorcom niezależnie od ich rozmiaru, skali działalności i branży.

Na przestrzeni ostatnich lat Beyond.pl zrealizowało różne projekty z obszaru ESG, które na stałe wpisały się w nasze DNA i mają charakter cykliczny. Aktywności te kontrybuują również do realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które w 2022 roku zobligowaliśmy się proaktywnie wspierać.

W opublikowanym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się 2 dobre praktyki o cyklicznym charakterze.

Pierwszy z projektów z obszaru ESG to wizyty edukacyjne w Beyond.pl Data Center Kampus. Naszym celem jest szerzenie świadomości na temat działalności branży przetwarzania danych i korzyści, jakie przynoszą społeczeństwu odpowiedzialnie i w zrównoważony sposób zarządzane centra danych. W 2023 roku blisko 1400 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, świata nauki oraz studentów i uczniów szkół średnich zwiedziło nasz kampus. Nasi goście dowiedzieli się m.in. jak działają profesjonalne centra danych, jaką rolę odgrywają w procesie zrównoważonej cyfrowej transformacji, jak istotne są kwestie bezpieczeństwa danych w cyfrowym świecie oraz jaki impakt ma każdy z nas na ilość generowanych danych.

Kolejną inicjatywą uwzględnioną w raporcie jest akcja charytatywna “Dzielimy się Świętami”, organizowana nieprzerwanie od 2020 roku, w ramach której środki finansowe na zakup upominków świątecznych dla klientów i partnerów przekazujemy na pomoc potrzebującym. W 2021, 2022 i 2023 roku wsparcie Beyond.pl trafiło do podopiecznych Domu Dziecka w Pleszewie. Przekazane środki sfinansowały wyjazd na obóz zimowy w ferie, w ramach którego dzieci uczestniczyły m.in. w wycieczkach edukacyjnych oraz nauce jazdy na nartach i snowboardzie.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” to także cenny wgląd w tematykę ESG zawierający m.in. liczne artykuły eksperckie dotyczące kluczowych trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w kraju. W 22. edycji raportu zaprezentowano 1046 dobrych praktyk zgłoszonych przez 266 firm.

Zapraszamy do lektury raportu https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023/.