Beyond.pl członkiem e-Izby

Beyond.pl dołączyło do grona członków Izby Gospodarki Elektronicznej.

Izba Gospodarki Elektronicznej działa już od dwóch lat zrzeszając blisko 170 podmiotów, a jej głównym celem jest  dbanie o rozwój branży e-commerce w Polsce. Firma Beyond.pl chętnie angażuje się na rzecz rozwoju tego sektora i przystępując do Izby ma planuje uczestniczyć w licznych projektach wspierających go.

„Beyond.pl od początku swojej działalności dostarcza usługi IT, wspierające rozwój e-commerce i współpracuje z przedstawicielami polskiego ehandlu, wspierając zarówno jego liderów jak i pomagając w rozwoju nowym podmiotom. Członkostwo w e-Izbie zacieśnia tą współpracę i pozwala na stworzenie kolejnych, dedykowanych ecommerce rozwiązań, związanych z chmurą obliczeniową i stabilną infrastrukturą, wspierającą polskich handel w sieci.” – tłumaczy Łukasz Polak, wiceprezes Beyond.pl

Więcej informacji o Izbie: