Beyond.pl partnerem konferencji IT@Bank

Beyond.pl Partnerem największa dorocznej konferencji IT dla sektora bankowego IT@BANK. Konferencja odbywająca się 19 listopada w warszawskim Hotelu Hilton i zgromadziła kilkuset przedstawicieli świata finansów i informatyki.

IT@BANK uważana jest za jedną z najważniejszych ogólnopolskich imprez, prezentowane są na niej bowiem najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT. O jej randze świadczy obecność kilkuset wybitnych ekspertów IT, naukowców oraz finansistów – głównie członków zarządów banków i innych instytucji finansowych.

Główne zagadnienia tegorocznej edycji konferencji:

  • Customer experience

Customer experience poszerza tematykę konwergencji usług oraz omnichannel z poprzednich edycji IT@BANK. Jaki będzie wpływ nowinek technologicznych na customer value, a finalnie na wartość dla bankowego biznesu? Biznesowa wartość nowych technologii będzie decydować o ich zastosowaniu. Gdzie znajduje się balans pomiędzy customer experience a bezpieczeństwem? Jak wykorzystać analityczny CRM, aby lepiej przygotować ofertę dla klientów i zwiększyć poziom customer experience?

  • Cyber security

Czy w dzisiejszym świecie obawa klientów o bezpieczeństwo nie jest barierą w rozwoju nowoczesnej bankowości? Jak polskie banki przygotowane są do przyszłych zagrożeń? Jakie działania będą podejmowane przez nie w celu zabezpieczenia urządzeń końcowych użytkowników? Czy są możliwe działania wspólne instytucji finansowych oraz z innymi sektorami gospodarki, aby skutecznie eliminować zagrożenia w tym zakresie?

  • W jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą zmienić polski sektor bankowy?

Instytucje finansowe, walcząc o klienta MŚP, proponują przejęcie zarządzania części przedsiębiorstwa, np. zarządzanie cash flow, faktoring, integracja z FK, zarządzanie płynnością. Firmy otrzymują dobre narzędzia, a instytucje finansowe gromadzą dużą wiedzę na temat klienta. Dla MŚP banki będą oferowały komplet usług finansowych łącznie z dostawą systemów finansowo-księgowych. Dużym firmom banki oferują integrację z systemem FK klienta. Jak zmieni się model banku w tym obszarze? Jak ograniczenia regulacyjne mogą wpływać na oferty usług oczekiwanych przez sektor MŚP?

Więcej o wydarzeniu: