Czy Twoje data center jest przygotowane na blackout?

Scenariusz blackoutu czy obawy przed znaczącymi podwyżkami cen energii słychać w debacie publicznej coraz częściej. Temat wzbudza emocje, ponieważ wiele branż jest uzależnionych od nieprzerwanych dostaw prądu, w tym sektor nowych technologii.

Jeśli spojrzymy na centra przetwarzania danych jako na cyfrowe płuca gwarantujące ciągłość działania produkcji, handlu, bankowości, krytycznych usług to ograniczenie dostępu do energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na całą  gospodarkę i bezpieczeństwo kraju. Przygotowanie się na czarny scenariusz, w którym dostawy energii zostaną wstrzymane, jest po prostu konieczne.

Efektywność energetyczna ma realne znaczenie

W sytuacji ograniczonej podaży energii w pierwszym kroku wszyscy przede wszystkim musimy walczyć o zmniejszenie jej konsumpcji. W naszej branży definiuje to wskaźnik PUE (ang. Power Usage Effectiveness), który określa proporcję między ilością energii elektrycznej koniecznej do zasilenia utrzymywanej infrastruktury IT a całkowitą energią elektryczną niezbędną do utrzymania centrum danych. Średnia światowa według Uptime Institute wynosiła w 2021 roku 1,57 PUE, co oznacza że średnio centra danych zużywają 57% więcej energii do podtrzymania infrastruktury obiektów względem tego co potrzebuje  utrzymywany w nich sprzęt IT. Ta energia wykorzystywana jest m.in. do chłodzenia, zasilania systemów utrzymujących prawidłowe działanie obiektu, czy oświetlenia. Idealną, choć praktycznie nieosiągalną wartością PUE jest 1.0 – w takim przypadku  energia konsumowana przez centrum danych byłaby równa temu czego potrzebuje utrzymywany w niej sprzęt IT.

W przypadku centrum danych Beyond.pl wartość PUE wynosi 1.2 i jest to jeden z najefektywniejszych energetycznie obiektów w Europie. Stosujemy wiele rozwiązań technologicznych, których celem jest obniżanie naszej konsumpcji energii. Jako jedni z nielicznych posiadamy adiabatyczny system chłodzenia serwerów, który eliminuje wykorzystanie klasycznych szaf wentylacyjnych zasilanych energią elektryczną na rzecz schładzania powietrza wodą. Energię cieplną wygenerowaną w komorach serwerowych naszych data centers wykorzystujemy do ogrzania naszego biurowca oraz lokali komercyjnych. Co więcej, od 2020 r. nasze obiekty zasilamy wyłącznie zieloną energią, co ogranicza ślad węglowy generowany przez nas i naszych klientów.

Licencja na bezawaryjność

Od początku funkcjonowania Beyond.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i zminimalizowania negatywnego wpływu transformacji cyfrowej na środowisko. Patrząc na polski rynek w skali makro, krajowe obiekty data center wpisują się w statystyki podawane w raportach. Komercyjne centra danych osiągają zazwyczaj PUE na poziomie 1.5-1.6, podczas gdy serwerownie budowane przez firmy na potrzeby wewnętrzne osiągają wskaźniki nawet rzędu 2.5-3.0 PUE. Oznacza to, że konsumują bardzo dużo energii względem tego co potrzebuje ich sprzęt IT, są nieefektywni energetycznie i płacą wyższe rachunki za prąd. Dodatkowo, z powodu blackoutu ciągłość ich biznesu jest podwójnie zagrożona, jeżeli ich serwerownie nie są przygotowane do korzystania z zasilania zapasowego przez dłuższy okres.

Z perspektywy finansowej energia jest jednym z głównych składników kosztowych powiązanych z utrzymywaniem sprzętu IT i zarazem funkcjonowania centrów danych. Prąd jest niezbędny, abyśmy mogli zapewnić dostęp do serwerów oraz macierzy, a wizja jego braku to jeden z najczarniejszych scenariuszy dla firm korzystających z rozwiązań cyfrowych i centrów danych. Jednak świadomie zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy obiekt, który te ryzyko praktycznie eliminuje. Beyond.pl jest operatorem jednego z trzech najbezpieczniejszych centrów danych w Unii Europejskiej, co potwierdza certyfikacja ANSI/TIA-942 na najwyższym poziomie – Rated 4. Aby otrzymać i utrzymać powyższy certyfikat, obiekt przechodzi przez szczegółowy audyt niezależnych audytorów, którzy weryfikują działalność data center w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, przeciwpożarowego, energetycznego, systemów chłodzenia, telekomunikacji. Jednym z elementów, szczegółowo weryfikowanych przez audytorów, były kwestie związane z zasilaniem obiektu i uniknięciem awarii w tym obszarze. W naszym przypadku zarówno zasilanie podstawowe, jak i zapasowe jest w pełni redundantne czyli “zdublowane”. Nasz obiekt od uruchomienia w 2016 roku zapewnia klientom 100% dostępności usług.

Gotowość na kryzys energetyczny

W przypadku potencjalnego blackoutu nasze obiekty będą korzystać z zasilania zapasowego opierającego się o generatory prądotwórcze. W trybie stałym przechowujemy ilości paliwa, które umożliwiają uruchomienie zasilania rezerwowego na ponad 3 doby. Dodatkowo, mamy podpisane kontrakty z niezależnymi podmiotami na dostawy paliwa, gwarantującymi napełnienie zbiorników w ciągu maksymalnie 24 godzin od zamówienia. Nasi dostawcy obsługują nas w modelu 24/7/365, a w przypadku niewywiązania się z zapisów są obciążani karami finansowymi.

Obserwując sytuację na rynku paliw i biorąc pod uwagę nasze zaplecze logistyczne, nie widzimy obecnie zagrożenia, które mogłoby zagrozić świadczeniu usług. Korzystając z zasilania awaryjnego jesteśmy w stanie świadczyć usługi tak długo, jak jest to konieczne. Jesteśmy przygotowani na wiele kryzysowych scenariuszy, a blackout to jeden z tych podstawowych.