Michał Grzybkowski poza strukturami Beyond.pl

Michał Grzybkowski sprzedał swoje udziały w Beyond.pl i przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Beyond.pl, która specjalizuje się w dostarczaniu bezpiecznych usług data center, chmury i Managed Services.

Podmioty z Grupy Kulczyk Investments oraz pomysłodawca i założyciel Beyond.pl, Michał Grzybkowski (wraz z podmiotami powiązanymi), zawarli 9 maja 2023 roku porozumienie
w kwestii nabycia wszystkich pozostałych udziałów w spółce Beyond.pl sp. z o.o. przez spółkę KI Finance (Cyprus) Ltd z Grupy Kulczyk Investments, większościowego wspólnika Beyond.pl sp. z o.o. W związku z powyższym, aktualnie wspólnikami Beyond.pl sp. z o.o. pozostają jedynie spółki z Grupy Kulczyk Investments. Dodatkowo, w dniu 9 maja 2023 r. Michał Grzybkowski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Beyond.pl sp. z o.o.

Dziękujemy Michałowi za jego wkład w dotychczasowy rozwój Beyond.pl i życzymy sukcesów w dalszych przedsięwzięciach biznesowych. Pozostawia organizację w bardzo dobrej kondycji, z jasną strategią biznesową i wzmocnionymi strukturami. Jesteśmy przygotowani na kolejne etapy rozwoju i realizację naszych ambitnych celów – mówi Wojciech Stramski, Prezes Zarządu w Beyond.pl.  

Michał Grzybkowski jest pomysłodawcą i założycielem Beyond.pl. Był związany ze spółką przez 18 lat. W latach 2005 – 2019 pełnił rolę Prezesa Zarządu.  

Nadszedł czas na nowe projekty i nowe wyzwania. Jestem niezwykle dumny z tego co udało się osiągnąć w Beyond.pl przez ostatnie 18 lat. Data Center 2 jest jednym  z najbezpieczniejszych data center w skali Europy, z pewnością najbezpieczniejszym centrum danych w Polsce. Spółka niezmiennie wytycza kierunki rozwoju w branży, w ostatnim czasie w obszarze zrównoważonego rozwoju i zasilania obiektów w 100% energią odnawialną. Zostawiam spółkę w rękach najlepszych profesjonalistów i będę z dumą obserwował jej dalszy rozwój – dodaje Michał Grzybkowski, ustępujący z roli Wiceprezesa Zarządu w Beyond.pl.   

Obowiązki VP w zakresie rozwoju technologicznego spółki przejmują obecni członkowie zarządu Beyond.pl. Michał Grzybkowski nie ujawnia na razie, czym będzie się zajmował po rozstaniu z firmą.  

W zarządzie spółki Beyond.pl są obecnie Wojciech Stramski, Prezes Zarządu (od maja 2020 roku) i Wojciech Darłowski, Członek Zarządu ds. Chmury i Managed Services (od lutego 2023 roku). 

 

Pobierz informację prasową: