Rosną wymagania dotyczące przechowywania danych. Suwerenność danych jednym z nowych priorytetów

Im więcej firm decyduje się na utrzymanie danych w chmurze, tym coraz bardziej palącą kwestią staje się kontrola miejsca i sposobu ich przetwarzania. Potwierdzają to raporty. Niemal dla co drugiej firmy, z uwagi na regulacje prawne i kwestie bezpieczeństwa, lokalizacja przetwarzania danych ma duże znaczenie i wpływa na inwestycje w technologie – podaje firma badawcza IDC (Cloud Pulse 2Q22).

Kiedyś wszystko było proste. Firmy przechowywały dane na własnych serwerach, we własnych biurach lub fabrykach. Miały poczucie pełnej kontroli nad przetwarzanymi informacjami. Jednak, wraz z postępującą migracją firmowych danych do chmury, sytuacja się zmienia.

Większość cyfrowych danych znajduje się w… USA

Dane są dziś rozproszone, utrzymywane przez setki dostawców chmury w różnych regionach świata, z różnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. To wszystko sprawia, że na znaczeniu zyskuje cyfrowa suwerenność.

Z danych przytaczanych przez Światowe Forum Ekonomiczne wynika, że aż 92 proc. danych państw zachodnich przechowywanych jest w USA, a w światowym rankingu 20 najpotężniejszych marek technologicznych nie ma ani jednej firmy z Europy. To skłania rządy europejskie do podejmowania działań na rzecz niezależności i samowystarczalności technologicznej. Jednym ze sposobów jest wprowadzanie regulacji prawnych, w szczególności dotyczących sposobu przechowywania danych.

Suwerenność danych oznacza, że dane przechowywane i przetwarzane są na terytorium danego kraju i podlegają jego regulacjom oraz ochronie prawnej. W Polsce są już branże zobowiązane literą prawa do przetwarzania cyfrowych informacji w kraju. Dotyczy to m.in. firm z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, czy przedstawicieli administracji publicznej.

To, że żyjemy w epoce danych i są one ropą XXI wieku, nie jest na wyrost. Rozumieją to zarówno przywódcy UE, jak i biznes, który coraz częściej chce mieć gwarancje od dostawców usług chmurowych i data center w zakresie lokalizacji przetwarzania i przechowywania danych. Szczególnie, że może mieć to krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Dlatego uruchomiliśmy dla polskich klientów z sektora prywatnego i publicznego usługę chmury suwerennej, która jest zlokalizowana wyłącznie w polskich centrach danych Beyond.pl – zwraca uwagę Wojciech Stramski CEO Beyond.pl, dostawcy usług data center, chmury i Managed Services.

Tylko 4 proc. firm nie zwraca uwagi na suwerenność danych

Według badania Cloud Pulse 2Q22 przeprowadzonego przez firmę doradczą IDC wynika, że dla niemal połowy z 1350 ankietowanych klientów chmury obliczeniowej na świecie (48 proc.), suwerenność danych i zgodność z lokalnymi przepisami ma duże znaczenie w kształtowaniu architektury IT. Faktyczna kontrola nad danymi, ich gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystaniem i zarządzaniem staje się jednym z kluczowych tematów w dyskusjach o globalnym Internecie.

Zaledwie 4 proc. respondentów uważa, że ich organizacje, decydując się na technologie, nie będą brały pod uwagę kwestii związanych z suwerennością danych i zgodnością z przepisami lokalnego prawa.

Co kraj to obyczaj, czyli o regulacjach prawnych dot. przetwarzania danych

Z raportu Vanson Bourne przeprowadzonego na zlecenie VMware w 2022 roku wynika, że aż 137 krajów ze 194 analizowanych ma własny zestaw przepisów regulujących sposób przechowywania danych, a większość z nich stale się zmienia. To duży problem dla firm, szczególnie dla dużych organizacji działających globalnie. Nic dziwnego, że zapewnienie suwerenności danych jest dużym wyzwaniem aż dla 95 proc. badanych. To sprawia, że coraz częściej sięgają po lokalne usługi chmurowe pozostającymi w zgodzie z wymogami prawnymi.

– Suwerenność chmury obliczeniowej dotyczy nie tylko lokalizacji centrów danych, w których utrzymywane są środowiska chmurowe. Ważne są również warunki operacyjne i techniczne chmury, umożliwiające użytkownikowi wybór odpowiedniej dla niego konfiguracji infrastruktury, która zapewnia zgodności z przepisami. Ponieważ na rynku znajduje się coraz więcej operatorów chmury, również spoza Europy, a praktycznie każdy kraj ma zestaw własnych przepisów regulujących przechowywanie danych w ich granicach, klienci powinni zwracać uwagę na lokalizację partnera, jego certyfikacje oraz zweryfikować zgodność usługi z lokalnymi wytycznymi – mówi Wojciech Darłowski, Członek Zarządu Beyond.pl ds. Chmury i Managed Services.

10 proc. budżetu IT na inwestycje w suwerenność danych

Jak podaje IDC, w ciągu najbliższych 4 lat połowa organizacji w Europie przeznaczy 10 proc. swoich budżetów na zachowanie zgodności z zasadami suwerenności cyfrowej przyjętej w Unii Europejskiej. Inwestycje będą obejmować lokalną infrastrukturę i platformy, nowe aplikacje do zarządzania danymi oraz przeprojektowanie wewnętrznych mechanizmów w celu zapewnienia wymaganej zgodności.

Jednym z sektorów, w którym prawodawstwo dotyczące suwerenności danych w kontekście chmury ma coraz większe znaczenie, jest europejski sektor publiczny. Wg raportu Capgemini „The journey to cloud sovereignty”, aż 76 proc. organizacji z sektora publicznego na świecie deklaruje wdrożenie rozwiązań w zakresie suwerenności danych w chmurze, aby zapewnić zgodność z przepisami.