Beyond.pl z normą ISO 14001 potwierdza status zrównoważonego dostawcy usług IT

Beyond.pl, dostawca bezpiecznych usług data center i chmury, zakończył z sukcesem proces certyfikacji firmowego systemu zarządzania środowiskowego i potwierdził jego zgodność z normą ISO 14001:2015. Spółka potwierdziła tym samym swoje kompetencje jako zrównoważony dostawca usług infrastrukturalnych oraz aktywne podejście do maksymalnego ograniczenia niekorzystnego wpływu działalności na środowisko.

ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem, której celem jest zwalczanie praktyk związanych z prowadzeniem działalności niekorzystnych dla środowiska. Z kolei przez biznes jest często wykorzystywana jako narzędzie do weryfikowania swoich dostawców podczas budowania zrównoważonych łańcuch dostaw.

Uzyskana przez Beyond.pl certyfikacja ISO 14001 potwierdza, że funkcjonująca w spółce polityka środowiskowa jest w pełni zgodna z międzynarodowymi standardami. Podczas audytu zweryfikowano zarządzanie obszarem gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej i odpadowej, kwalifikacje i obowiązki pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskowe, zakres monitoringu parametrów środowiskowych oraz identyfikacji niezgodności i wdrażania działań naprawczych. Ocenie poddano także cele i zadania firmy związane z realizacją strategii środowiskowej, a także plany reagowania w sytuacji awarii środowiskowych, które dotyczą obiektów centrów przetwarzania danych.

– Rozwój biznesów online, Intensyfikacja cyfrowej transformacji oraz systematyczny wzrost zapotrzebowania na usługi chmurowe i data center ma bezpośrednie przełożenie na zwiększanie niekorzystnego wpływu branży ICT na środowisko. Dlatego w naszym sektorze konieczna jest większa transparentność. Klienci i generalnie biznes musi dysponować narzędziami, które pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji o ich wpływie na klimat w tym przy doborze rozwiązań IT. Certyfikacja ISO 14001 jest formalnym potwierdzeniem stosowanych przez Beyond.pl, od lat, najwyższych standardów. Z kolei dla naszych klientów to niezależne źródło potwierdzające, że jesteśmy wartościowym partnerem kontrybuującym do zrównoważonej transformacji cyfrowej i możemy być istotnym ogniwem ich zielonego łańcucha dostaw –  mówi Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Branża musi zacząć działać

Za sprawą cyfrowej transformacji i rosnącego zapotrzebowania na technologie, branża IT coraz silniej oddziałowuje na środowisko. W 2019 roku wygenerowała prawie 54 miliony megaton elektronicznych odpadów, co według UN Global E-waste Monitor oznacza 21% wzrost w ciągu 5 lat. Firmy z sektora ICT są też coraz większym odbiorcą energii elektrycznej. Szacuje się, że centra danych zużywają obecnie ponad 3% światowej energii, a prognozowane zużycie w ciągu najbliższych lat ma wynieść aż 8%. To jeden z powodów, dla których działania prośrodowiskowe w tej branży stają się coraz ważniejsze. Szacuje się, że zmniejszenie mocy dużego centrum danych tylko o 10% w rozliczeniu rocznym przynosi takie same efekty w walce z emisją dwutlenku węgla jak zasadzenie 12 000 drzew.

Choć świadomość środowiskowa się zwiększa i coraz więcej operatorów centrów danych stara się zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko, to wg danych Uptime Institute za 2021 r. 49% data centers nie mierzy zużycia wody, a ponad 75% nie mierzy generowanych e-odpadów. Z firm niemierzących zużycia wody, 63% operatorów wskazuje, iż taka działalność nie ma żadnego uzasadnienia biznesowego, a 23% nie ma nawet możliwości sprawdzenia zużycia.

Zielone punkty data center na mapie Centralnej Europy

W obszarze zrównoważonej działalności Beyond.pl mocno się wyróżnia na polskim i europejskim rynku dostawców data center i chmury. Od 2020 roku zasila swoje centra danych w 100% zieloną energią potwierdzoną certyfikatami pochodzenia. Obiekt Data Center 2 należy do czołówki najefektywniejszych energetycznie obiektów w regionie z PUE 1.2 i jednocześnie jest jednym z trzech najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Unii Europejskiej. Firma aktywnie uczestniczy w projektach wspierających zrównoważony rozwój branży data center. Jest członkiem branżowych inicjatyw wspierających zieloną transformację, tj. Climate Neutral Data Center Pact, European Green Digital Coalition czy VMware Zero Carbon Comitted. W 2022 roku jako pierwsza polska firma z sektora IT oficjalnie ogłosiła również zaangażowanie w realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba zmian jest bardzo duża, a proces legislacyjny który wymusi te zmiany potrafi trwać latami. Dlatego każdy przedstawiciel świata biznesu powinien działać proaktywnie i samodzielnie podejmować słuszne kroki przyczyniające się do odwracania negatywnych zmian, które następują za sprawą m.in. rozwoju gospodarki czy postępującej cyfryzacji. Firmy z branży nowoczesnych technologii powinny stanowić przykład do naśladowania jak adresować te problemy, wspierając wdrażanie nowoczesnych technologii które zarazem pozwolą nam zahamować trend negatywnych skutków środowiskowych. Dla nas kwestie zrównoważonego rozwoju, poszanowania zasobów naturalnych i dobrobyt przyszłych pokoleń są bardzo istotne i będziemy kontynuować nasze zaangażowanie na tym polu – dodaje Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Informacja prasowa do pobrania: