Biznesowe modele wykorzystania chmury obliczeniowej

Nasze dotychczasowe rozważania na temat cloud computingu dotyczyły przede wszystkim podstawowych definicji i możliwych rozwiązań natury technicznej. Czas najwyższy przyjrzeć się bardziej szczegółowo konkretnym modelom wykorzystania rozwiązań chmurowych w biznesie, a także największym i najciekawszym graczom na rynku usług cloud.

W artykule zajmiemy się pojęciami z rodzaju *aaS, czyli zwykłymi skrótami określającymi różne poziomy świadczenia usług w chmurze, udowadniając, że korzystanie z nich to zwykła zasłona dymna, za którą nie kryje się nic, czego nie dałoby się zrozumieć.

Trzy podstawowe modele wykorzystania chmury obliczeniowej to SaaS, PaaS oraz IaaS, gdzie aaS to nic innego jak angielskie as a Service, czyli – jako usługa. Cóż więc kryje się za pierwszymi literami tych skrótów?

SaaS, czyli oprogramowanie jak o usługa

Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa oznacza model, w którym cloud provider dostarcza oprogramowanie, z którego użytkownik korzysta za pomocą tzw. cienkiego klienta (ang. thin client), czyli na przykład przeglądarki internetowej albo aplikacji w telefonie komórkowym czy tablecie.

Użytkownik nie ma tu żadnego wpływu na infrastrukturę taką jak przestrzeń dyskowa, serwery albo system operacyjny, na których działa aplikacja. Dodatkowo użytkownik nie może tez wpłynąć bezpośrednio na funkcjonalność aplikacji, z których korzysta. Jest to efektywny model dostarczania działającego w internecie oprogramowania typu CRM (Customer Relationship Management) lub ERM, dysków internetowych jak Dropbox, a także  doskonale znane oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji as a Service.

PaaS, czyli platforma jak o usługa

Jest to model bardzo często wykorzystywany przez programistów jako środowisko uruchomieniowe za ułamek kosztów, jakie trzeba byłoby ponieść na jego budowę. Użytkownik nie ma żadnej kontroli nad zapewniającą działanie jego aplikacji infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem, kontroluje natomiast same aplikacje, ma także wpływ na konfigurację ich środowiska hostingowego.

IaaS, czyli infrastruktura jak o usługa

Jest to model, w którym użytkownik ma największą kontrolę nad środowiskiem, które wynajmuje. Nie ma on wpływu na infrastrukturę sprzętową, której rozbudowa i utrzymanie leżą zawsze w gestii dostawcy, ale kontroluje on kwestie systemó operacyjnych, dostępnej pamięci, a także używanych aplikacji.

Inaczej rzecz ujmując, IaaS to po prostu wynajem zasobów hardware’owych celem uruchamiania własnych aplikacji (np. e-sklepu czy platformy do budowy rozwiązań B2B ecommerce). Oczywiście jest to model zdecydowanie bardziej opłacalny od kupna, uruchomienia i utrzymania własnego serwera WWW, dlatego też dziś już właściwie nikt nie kupuje własnego serwera, by uruchomić stronę internetową, lecz korzysta przynajmniej z usług hostingowych.

*aaS

Oczywiście zaproponowane tu rozwiązania nie są jedynymi możliwymi, a niemal każda z firm oferujących usługi w chmurze daje klientom przeróżne *aaS

– czasem są to rozwiązania nowatorskie, a czasem po prostu inne nazwy tych samych mechanizmów, mające na celu odróżnienie się od oferty konkurencji.

Wśród najczęściej pojawiających się terminów wyróżnić możemy:

• MaaS – monitoring jako usługa – rozwojowy kierunek w cloud computingu, dotyczy

śledzenia efektywności i eliminowania błędów w dostępie do usług.

• CaaS – komunikacja jako usługa – dostarczanie rozwiązań komunikacyjnych, np. VoiP (usługi głosowe) czy VPN. Również: klaster (cluster) jako usługa.

• DaaS – dane (ang. data) lub pulpit (ang.desktop) jako usługa.

• XaaS – anythingas a Service czyli wszystko lub też cokolwiek jako usługa.