Wojciech Darłowski

Wojciech Darłowski członkiem zarządu w Beyond.pl

Beyond.pl, dostawca bezpiecznych oraz zrównoważonych usług data center i chmury, wzmacnia kompetencje zarządcze. 1 lutego br. Wojciech Darłowski obejmuje nowo powołane stanowisko Członka Zarządu ds. Chmury i Managed Services.

Wojciech Darłowski jest doświadczonym menadżerem z ponad 30 letnim stażem
w sektorze IT, głównie na runku outsourcingu IT oraz data center. Specjalizuje się
w budowaniu profesjonalnych usług IT dla dużych przedsiębiorstw.

W randze Członka Zarządu ds. Chmury i Managed Services będzie odpowiedzialny za dalszą profesjonalizację świadczonych przez Beyond.pl usług IT. Kluczowym zadaniem na nowym stanowisku będzie wsparcie organizacji dla celów obsługi dużych projektów hybrydowych łączących kolokację ze środowiskami chmury prywatnej i publicznej,
które cieszą się coraz większym zainteresowaniem oraz aktywne wsparcie klientów w projektach zrównoważonej transformacji cyfrowej. Wojciech Darłowski będzie kontynuował politykę zapewniającą klientom najwyższy poziom usług IT, bezpieczeństwa,
ciągłości działania i skalowalności, z których spółka jest bardzo dobrze znana na rynku.

– Beyond.pl jest jedyną firmą na rynku data center w tej części Europy o tak wysokich standardach bezpieczeństwa i nowoczesnej infrastrukturze IT. W dobie cyfrowej transformacji, która jest nierozerwalnie związana ze zrównoważonym rozwojem,
również przecieramy szlaki. Nasze centra danych są już w 100% zasilane zieloną energią
i należą do najbardziej efektywnych energetycznie obiektów. Jesteśmy dojrzałą organizacją zdeterminowaną i gotową do osiągnięcia pozycji lidera w swoim sektorze.
Uważam, że obrana przez spółkę strategia biznesowa jest realna do osiągnięcia. Czynnikiem sukcesu i wyróżnikiem Beyond.pl jest współpraca z wieloma dostawcami i budowa cross-technologicznych kompetencji. Coraz więcej dużych organizacji wybiera hybrydowy model utrzymania infrastruktury IT, a my musimy być gotowi na ich obsługę w optymalny sposób –
mówi Wojciech Darłowski, Członek Zarządu ds. Chmury i Managed Services w Beyond.pl. Do Beyond.pl wnoszę wiele lat doświadczenia w realizacji wymagających projektów informatycznych dla polskich i globalnych firm oraz wiedzę jak dostarczać klientom profesjonalne usługi IT. Moim priorytetem jest i będzie klient, budowanie partnerskich relacji oraz zaufania. Aby to osiągnąć musimy kontynuować rozwój kompetencji eksperckich, inwestować we wdrażanie nowych rozwiązań i podnosić jakość obsługi dostarczanej przez zespoły techniczne.

Wojciech Darłowski, Członek Zarządu ds. Chmury i Managed Services w Beyond.pl
Wojciech Darłowski, Członek Zarządu ds. Chmury i Managed Services w Beyond.pl

– Infrastruktura kolokacyjna i chmurowa Beyond.pl od lat wyznacza na polskim rynku branżowe standardy, a Data Center 2 należy do najbezpieczniejszych centrów danych
w Unii Europejskiej, co potwierdza certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4.
Od strony technologicznej jesteśmy niezaprzeczalnym liderem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym kolejnym celem jest mocna profesjonalizacja części usługowej naszego biznesu, stąd decyzja o poszerzeniu składu osobowego zarządu. Wspólnie z Radą Nadzorczą uważamy, że Wojciech Darłowski ma kompetencje i predyspozycje, by ten cel osiągnąć. Jestem przekonany, że Wojciech odegra kluczową rolę we wzmocnieniu naszej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku –
dodaje Wojciech Stramski, Prezes Zarządu w Beyond.pl.  

Wojciech Darłowski od 1997 roku do objęcia funkcji w Beyond.pl był związany z firmą NTT DATA Business Solutions. Początkowo jako konsultant IT, później jako szef Działu IT współtworzył strategię sprzedaży usług outsourcingowych spółki. W 2005 roku objął funkcję dyrektora data center NTT DATA Business Solutions, by następnie awansować do globalnych struktur jako Head of Global Managed Services Center Poland oraz Head of GMS Data Center Services Poland. W czerwcu 2017 r. objął również funkcję członka zarządu w NTT DATA Business Solutions. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, gdzie w latach 1992-2000 pracował również jako wykładowca.

Od 1 lutego br. zarząd Beyond.pl będzie czteroosobowy w składzie: Wojciech Stramski – Prezes Zarządu, Michał Grzybkowski – Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Beyond.pl, Wojciech Darłowski – Członek Zarządu ds. Chmury i Managed Services oraz Piotr Cegieła – Członek Zarządu ds. Finansów i Inwestycji.

Pobierz informację prasową: