Wybór dostawcy usług data center

Wszyscy jesteśmy świadomi, że outsourcing zapewnia firmie wiele korzyści, począwszy od dostępu do eksperckiej, sprawdzonej w wielu projektach wiedzy, po najnowsze technologie czy optymalizację kosztów.

Ankieta przeprowadzona przez dziennik „Wall Street Journal” wskazuje, że w ponad 60 proc. amerykańskich przedsiębiorstw zarządzanie infrastrukturą IT i administracja systemami jest najczęściej outsourcowaną działalnością. W efekcie firmy, które zdecydowały się na wdrożenie tego modelu działania, odnotowują średnioroczne oszczędności na poziomie 12-17 proc., a 37 proc. deklaruje, że uwolnienie zasobów dzięki outsourcingowi pozwoliło im na szybszy rozwój nowych produktów i ekspansję zagraniczną.

Wybierając data center, któremu powierzymy pieczę nad naszymi danymi, warto zweryfikować dwie najważniejsze sprawy. Pierwsza to kwestie związane z technologicznym zapleczem centrum danych — zabezpieczenia zasilania, łączności, przeciwpożarowe czy fizyczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. w publikacjach w serwisie chmura.pb.pl. Dość powiedzieć, że pierwsze, co warto zweryfikować, to neutralność telekomunikacyjna. Charakteryzujące się nią centra danych — jak pierwsze polskie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Beyond.pl — zapewniają nie tylko korzyści technologiczne, ale przede wszystkim biznesowe bezpieczeństwo wynikające z braku „preferowanego” operatora. Druga sprawa, którą trzeba zweryfikować, to zakres usług oferowanych przez centrum danych.

Szukając partnera do outsourcingu kluczowych działań, jakimi jest obsługa infrastruktury IT, weryfikujmy potencjał rozwoju pól współpracy. Odpowiednio wybrane centrum danych zapewnia nie tylko stabilność i bezpieczeństwo IT. Przynosi także dodatkowe korzyści, jak know how zyskany dzięki wiedzy zewnętrznych ekspertów, skrócenie czasu wdrożenia dzięki zasobom outsourcera czy innowacja i inspiracja wypływająca ze współpracy.

Z doświadczenia wiemy, jak cenny był każdy z tych elementów dla naszych klientów. To m.in. dzięki bogatemu portfolio Beyond.pl, naszemu działowi R&D i długoletniemu doświadczeniu możliwe było pierwsze w Polsce wdrożenie systemu SAP w chmurze obliczeniowej czy systemu sprzedaży B2B wykorzystującego wirtualizacje mocy obliczeniowej. Te i wiele innych przedsięwzięć pozwoliły nie tylko optymalizować budżet, ale przede wszystkim wypracować długofalową przewagę konkurencyjną.

Dlatego nie skupiajmy się tylko na aspektach technologicznych centrum danych. Sprawdźmy zakres usług przyszłego partnera. Firma, która dostarcza tylko gotowe usługi masowe, nie spełni indywidualnych oczekiwań. Centrum danych, które wciąż rozwija swoje usługi, np. innowacyjną ofertę chmury obliczeniowej, gwarantuje większą elastyczność i efektywność współpracy w zakresie outsourcingu IT.