Beyond.pl wyróżniony tytułem Lider Technologii 2023

Liderzy Technologii to ranking poświęcony innowacjom technologicznym i nowoczesnym rozwiązaniom IT/ITC opracowywany przez Gazetę Finansową. W zestawieniu prezentowane są innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi odpowiadające najwyższym wymaganiom rynku i klientów biznesowych. W tegorocznym rankingu redakcja Gazety Finansowej wyróżniła 2 rozwiązania oferowane przez Beyond.pl: chmurę suwerenną oraz usługę kolokacji w Data Center 2. 

Chmura suwerenna Beyond.pl – bezpieczne, lokalne i zgodne z prawem przechowywanie oraz przetwarzanie danych

Chmura suwerenna Beyond.pl to elastyczne, prywatne środowisko chmurowe na bazie technologii i narzędzi VMware połączone z wysokimi standardami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych. Chmura suwerenna jest utrzymywana w bezpiecznych centrach danych Beyond.pl połączonych redundantnym, prywatnym ringiem światłowodowym, co gwarantuje wysoką dostępność usługi (High Availability) zarówno pomiędzy ośrodkami, jak i w każdym z obiektów. Bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych zapewnione jest m.in. dzięki rozwiązaniom technologicznym wdrożonym w centrach danych Beyond.pl. Jedno z nich, Data Center 2, należy do grupy najbezpieczniejszych obiektów tego typu w całej Unii Europejskiej – posiada zarówno certyfikat ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4, jak i normę EN 50600 Klasa 4.

Systemy i aplikacje klienta utrzymywane w chmurze suwerennej przetwarzają dane na dedykowanych hostach i storage uzyskując 100% separacji fizycznej i sieciowej od danych przetwarzanych przez inne organizacje. Klientowi i instytucjom nadzorującym, wyłącznie za zgodą klienta, przysługuje prawo do kontroli użytej infrastruktury. Zlecony przez klienta dostęp administracyjny do środowisk z danymi klienta możliwy jest pod określonymi przez niego warunkami i podlega logowaniu działań i audytowaniu. 

Usługa chmury suwerennej skierowana jest do podmiotów, które poszukują pełnego bezpieczeństwa przetwarzania danych, gwarancji ich lokalnego przechowywania, a także spełnienia wymogów legislacyjnych. Rozwiązanie spełnia wymogi stawiane przed firmami działającymi w sektorach regulowanych, m.in. administracji publicznej, finansowym, ochronie zdrowia i medycynie. 

Beyond.pl od kwietnia 2023 r. jest pierwszym i aktualnie jedynym polskim partnerem VMware, który uczestniczy w globalnym programie VMware Sovereign Cloud. Na całym świecie jest tylko 40+ dostawców, w  ponad 10 tysięcznej społeczności VMware, przyjętych do tego programu.  

Usługi kolokacji w najbezpieczniejszym centrum danych w Polsce

Drugą usługą Beyond.pl wyróżnioną w tegorocznym rankingu jest kolokacja. Jej kluczowym wyróżnikiem na rynku jest sam obiekt, w którym utrzymywana jest infrastruktura IT klientów. Data Center 2 to jedyne centrum danych w Polsce i UE posiadające najwyższy stopień bezpieczeństwa potwierdzony przez dwie niezależne jednostki: ANSI/TIA-942 Rated 4 oraz normę EN 50600 Klasa 4 dla wszystkich komór serwerowych. Obiekt od uruchomienia w 2016 roku działa ze 100% dostępnością usług.

Usługi kolokacji świadczone są w duchu zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji IT. Data Center 2 należy do najbardziej zrównoważonych i neutralnych środowisko obiektów w Polsce i w regionie. Jako pierwsze centrum danych w Polsce jest zasilany w 100% zieloną energią. Charakteryzuje się także najlepszym wskaźnikiem efektywności energetycznej PUE 1.2, podczas gdy większość tego typu obiektów w Polsce i Europie posiada PUE na poziomie 1.5 – 1.8. Osiągnięcie tego wyniku jest możliwe dzięki wdrożonym wysokowydajnym systemom chłodzenia. Niskie PUE oznacza, że Data Center 2 konsumuje mniej energii niż konkurencyjne serwerownie. Kolokacja w Beyond.pl to pierwsza i aktualnie jedyna usługa w Polsce ze zdalnym dostępem do firmowej infrastruktury za pomocą technologii AR (Microsoft HoloLens 2.0). Za kompleksowością usługi kolokacji stoją także kompetencje zespołów technicznych oraz infrastruktura wspierająca usługę od strony technologicznej.

Usługa spełnia wymagania najbardziej wymagających i restrykcyjnych branż, w tym finansowej oraz ubezpieczeniowej.