Jak przygotować infrastrukturę IT platformy e-commerce na Black Friday?

W 2021 roku branża e-commerce kolejny raz z rzędu odnotowała wzrosty i poprawiła wyniki finansowe. Pandemia COVID-19 to oczywiście jeden z głównych powodów rekordowych wyników transakcji w czasie ubiegłorocznego Black Friday i Black Week. Sklepy internetowe osiągnęły rekordową sprzedaż, choć ominął nas w tym czasie lockdown. Wniosek? Systematycznie rośnie liczba Polaków korzystających z zakupów online. Z dużą pewnością w A.D. 2022 zostaną pobite kolejne rekordy.

Black Friday i Black Week to dla większości e-biznesów moment krytyczny, w którym ich platformy e-commerce muszą działać wydajnie, efektywnie i bezawaryjnie. Za ten element układanki odpowiada infrastruktura IT, na której utrzymywana jest aplikacja e-sklepu. Jak zatem uniknąć czarnego scenariusza w e-commerce czyli niedziałającego lub wolno ładującego się serwisu?

Sposób przygotowania platformy e-commerce na nadchodzące wydarzenia promocyjne i wzrosty sprzedaży zależy od modelu w jakim jest on utrzymywany. W praktyce mamy najczęściej do czynienia z dwoma scenariuszami, które narzucają na nas określone działania.

Scenariusz #1
Korzystam z zewnętrznej platformy e-commerce – nie interesuje mnie infrastruktura IT

Setki tysięcy e-sklepów w Polsce korzysta z platform e-commerce dostępnych w modelu SaaS. Wybierając ten scenariusz nie ma potrzeby kupowania serwerów, macierzy czy usług chmurowych. Za aspekt utrzymaniowy w 100% odpowiada dostawca platformy, więc można odnieść wrażenie, że infrastruktura IT to zagadnienie poza obszarem zainteresowania właściciela e-sklepu. Nic bardziej mylnego.

Jako właściciel nie odpowiadasz bezpośrednio i aktywnie za kwestie utrzymaniowe, jednak należy systematycznie weryfikować to zagadnienie u swojego dostawcy. To aspekt równie ważny jak warstwa funkcjonalna platformy, ponieważ nawet najlepsza aplikacyjnie platforma nie zapewni ciągłości biznesu bez stabilnej i wydajnej infrastruktury IT. Zatem czy podczas zakupy platformy weryfikowano przez kogo jest utrzymywana infrastruktura, na której opiera się Wasz sklep? Którzy dostawcy usług data center lub chmury są partnerami Waszej platformy?

Poniżej checklista pytań, którą warto wykorzystać podczas rozmów z dostawcami platform e-commerce. Pozwoli zweryfikować jak dobrze zaadresowane są kwestie stabilnej i skalowanej infrastruktury IT dla jednej z kluczowych aplikacji biznesowych w Waszej organizacji:

 1. W jakim modelu jest utrzymywana platforma e-commerce?
  Dostępne scenariusze: on-premise (infrastruktura IT właściciela platformy we własnej serwerowni), off-premise (infrastruktura IT właściciela platformy w zewnętrznym data center), chmura (prywatna, publiczna, multicloud) czy model hybrydowy – łączący wyżej wymienione scenariusze?
 2. Czy infrastruktura IT jest utrzymywana w jednym miejscu/u jednego dostawcy czy rozproszona w różnych lokalizacjach u kilku dostawców (w kilku data centers)?
 3. Czy infrastruktura IT jest zdublowana?
 4. Z jakich dostawców usług chmurowych lub data center korzysta platforma oraz jakie są ich kompetencje? Czy są to wiodący dostawcy rynkowi?
 5. W jakich lokalizacjach utrzymywana jest platforma (Polska czy inne kraje?);
 6. Jaki jest standard bezpieczeństwa serwerowni, w których utrzymywana jest aplikacja? (Czy data centers są certyfikowane oraz systematycznie recertyfikowane?)
 7. Czy dostawca posiada kompetencje/certyfikacje w zakresie przetwarzania danych (ISO 27001), bezpieczeństwa i dostępności usług IT (SOC 2) lub przetwarzania danych osobowych danych osobowych posiadaczy kart płatniczych (PCI DSS)?
 8. W jakim zakresie zewnętrzny dostawca usług chmury/data center zapewnia support IT?
 9. Dodatkowo: czy usługi chmury lub data center są świadczone w zrównoważony sposób? (Element coraz mocniej adresowany przez świadomych e-konsumentów).

To podstawowe zagadnienia, które pozwolą zweryfikować bezpieczeństwo i stabilność platformy e-commerce od strony infrastrukturalnej, jej obsługę oraz gotowość dostawcy narzędzia do jego skalowania przy zwiększonym zapotrzebowaniu na moc np. w czasie Black Friday. Kluczowym zagadnieniem w tym wypadku jest rozproszenie infrastruktury IT pomiędzy kilka odległych lokalizacji i jej zdublowanie.

Przykładem dostawcy platformy e-commerce, który korzysta z outsourcingu w zakresie utrzymania infrastruktury IT jest działający od 22 lat na rynku IdoSell. To jeden z kluczowych graczy na polskim rynku platform e-commerce. Sklepy korzystające z tej platformy generują miesięcznie ponad 5 mln zamówień, a sumaryczna wartość ich transakcji (GMV) wynosi 14,5 mld złotych rocznie. Spółka utrzymuje swoją platformę e-commerce w modelu hybrydowym i rozproszonym (w kilku lokalizacjach), co znacząco zwiększa bezpieczeństwo rozwiązania i dostępność jego usług.

Jednym z partnerów technologicznych spółki jest w tym zakresie Beyond.pl, dostawca bezpiecznych i zielonych usług data center oraz chmury obsługującym m.in. spółki z sektora retail oraz e-commerce. Centrum danych w Poznaniu (Data Center 2), którego jesteśmy właścicielem i operatorem jest jednym z trzech najbezpieczniejszych data center w Unii Europejskiej, co potwierdza niezależna międzynarodowa certyfikacja ANSI/TIA-942 na najwyższym poziomie (Rated 4). Od uruchomienia Data Center 2 w 2016 roku w obiekcie nie wydarzyły się awarie mające wpływ na wstrzymanie ciągłości działania naszych usług (100% uptime), które by skutkowały przerwaniem usług świadczonych przez naszych klientów.

Scenariusz #2
Samodzielnie utrzymanie platformy e-commerce – wewnętrzna odpowiedzialność za infrastrukturę IT 

Sytuacja jest bardziej wymagająca, gdy platforma e-commerce jest utrzymywana wewnętrznie lub przy wykorzystaniu usług zewnętrznego dostawcy. Modeli utrzymania platformy jest kilka – można korzystać z własnej infrastruktury IT, wynajmować ją w zewnętrznym centrum danych, kolokować (przekazać swoją infrastrukturę do utrzymania w zewnętrznym data center), zbudować własną chmurę, korzystać z usług chmur publicznych lub uruchomić model hybrydowy łącząc wyżej wymienione scenariusze.

Jednak bez względu na wykorzystywany model, sezonowe wahania sprzedaży i okresy szczytowe wymagają od platform e-commerce gotowości do obsługi zwiększonego popytu. Aby sfera techniczna działała sprawnie i wydajnie, należy zminimalizować ryzyko strat. Dlatego firmy prowadzące sprzedaż online powinny korzystać z usług profesjonalnych partnerów, za którym stoi silne zaplecze infrastrukturalne. Trzeba o tym szczególnie pamiętać w przypadku korzystania z usług chmurowych, bowiem każdy cloud ma swoją fizyczną lokalizację w konkretnym centrum danych. W tym miejscu warto wykorzystać opracowaną przy scenariuszu #1 checklistę pytań, aby sprawdzić czy nasz potencjalny dostawca lub aktualny partner jest przygotowany na zwiększenie mocy podczas Black Friday, a jego zespoły IT będą gotowe na szybsze czasy reakcji podczas zgłoszeń ticketów.

Bazując na naszych doświadczeniach ze współpracy z klientami z sektora e-commerce oraz retail, mamy kilka rad, które mogą pomóc uniknąć sytuacji kryzysowych:

 1. Zadbaj o skalowalność
  W przypadku wykorzystania chmury publicznej rekomendujemy wybór skalowania (zwiększania mocy obliczeniowej) horyzontalnego – w pełni automatyczne dodawanie kolejnych węzłów klastrów. Jeśli ta opcja nie jest możliwa, skalowanie wertykalne także zda egzamin. Jeżeli opierasz platformę e-commerce o infrastrukturę w modelu on-premise, oszacuj wzrosty i zapewnij bufor mocy czyli zakup dodatkowego sprzętu IT.
 2. Przetestuj obciążenia
  Bardzo często popełnianym błędem jest skupienie się na zwiększaniu przepustowości łączy do Internetu, zapominając o wydajności backendu np. sieci po stronie compute i storage. Sprawdzenie odporności baz danych na zwiększenie liczby zapytań uwypukli ewentualne braki, które podczas normalnego obciążenia platformy są niezauważalne. Jedno źle napisane zapytanie niedostrzegalne na co dzień, może zablokować sprzedaż w krytycznym momencie.
 3. Przygotuj partnera
  Dodatkowo, dostawca usług infrastruktury zawsze powinien być informowany o oczekiwanym zwiększeniu ruchu na stronie oraz specjalnych potrzebach projektowych. Warto w takich przypadkach ustalić proces autoryzacji zmian i “gorącą linię”, które będą obowiązywać w tym okresie. Zadbajmy także o wsparcie ze strony dostawcy aplikacji, aby administratorzy prowadzili monitoring anomalii. Nieodzownym narzędziem będzie również checklista, która pomoże nam przejść przez proces, pamiętając o ustaleniu działań korygujących.
 4. Przygotuj plan B
  Jeśli do utrzymania e-commerce wykorzystywana jest chmura lokalna utrzymywana z zewnętrznym data center (np. w przypadku Beyond.pl masz do wyboru chmurę VMware, e24cloud lub Azure Stack HCI) dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z redundancji w dwóch ośrodkach data center (w modelu active-active), aby mieć pewność, że  sklep będzie dostępny cały czas  i nie zanotuje żadnych przestojów, co szczególnie podczas Black Week generuje duże straty finansowe oraz wizerunkowe.
 5. Przetestuj łączność
  Kolejnym obszarem, który należy zweryfikować przed okresami peaków jest opóźnienie odpowiedzi (latency) oraz przepustowość łączy (transfer) zarówno do Internetu, jak i wewnętrznych. Osoba odpowiedzialna za obszar sieci (network) powinna mieć to zagadnienie na uwadze. By mieć pewność, że zaimplementowane zmiany sprostają zwiększonemu ruchowi na stronie, należy przeprowadzić testy automatyczne. Jest to możliwe zarówno w przypadku wykorzystania chmur prywatnych, jak i publicznych np. Microsoft Azure. W Beyond.pl tego typu usługi są przeprowadzane przez naszych inżynierów na zlecenie klientów.
 6. Rozważ rozproszenie przetwarzania
  Bezpieczeństwo danych, operacji oraz ciągłości prowadzenia biznesu są priorytetowymi zagadnieniami, które powinny być prowadzone w trybie stałym i aktualizowane na bieżąco, nie tylko w okresie picków. W przypadku korzystania z usługi chmury publicznej (np. AWS, Microsoft Azure) mamy pewność, że rozwiązanie spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniane przez dostawcę. Jednak wiele biznesów chce przechowywać i przetwarzać dane na terenie Polski. W przypadku chmur lokalnych lub utrzymywania infrastruktury IT w modelu on-premise albo kolokacji krytyczna staje się więc kwestia redundancji zasobów. Warto wdrożyć replikację storage do innej lokalizacji lub rozważyć architekturę aplikacji jako wysokodostępnej geograficznie z wykorzystaniem kilku regionów. Rekomendujemy także właścicielom sklepów e-commerce monitoring aplikacji z automatycznym linkowaniem zagrożeń i wdrożenie ochrony przed atakami DDoS (zmasowany atak na serwis www/platformę e-commerce, który uniemożliwia jego prawidłowe działanie).

Brzmi jak dużo pracy lub sporo wydatków? Oczekiwanie, że sklep zrealizuje dziesięciokrotnie większe przychody przy niezmienionych kosztach tego dnia jest błędne. Ewentualne wydatki związane z dostosowaniem chmury czy infrastruktury lokalnej do wzrostu ruchu na stronie i sprzedaży należy postrzegać po prostu w kategorii inwestycji, która przyniesie oczekiwany zwrot podczas tegorocznego Black Friday.


Autor:
Piotr Podlawski,
Cloud Business Director w Beyond.pl
LinkedIn

Artykuł został opulikowany w ebooku „Jak wygrać Black Friday” opracowanym przez firmę Centuria, spółkę specjalizującą się w usługach IT dla e-commerce. Aby pobrać cały ebook – kliknij w banner.